1-października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

14 grudnia 1990 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (rezolucja 45/106).

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

Z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wszystkim Seniorom życzymy wszystkiego najlepszego!