• Książka vs. film

    Co Gra o Tron potrafi zrobić z człowiekiem? 

    Feno­men Nie wiem, czy ist­nieje osoba, która nie sły­szała o serialu na pod­sta­wie sagi Georga R. R. Mar­tina pt. „Pieśń lodu i ogni”, czyli „Gra o tron”. Szcze­rze w to wąt­pię, cho­ciaż wie­rzę, że wielu jesz­cze nie miało do czy­nie­nia ani z książką, ani z seria­lem. Ja sama wzbra­nia­łam się przed tą serią, bo myśla­łam, że to pew­nie nic spe­cjal­nego, nic nad­zwy­czaj­nego. Każdy, kogo znam i oglą­dał GoT, był dosłow­nie uza­leż­niony. Nie mogłam zro­zu­mieć tego feno­menu, bo żyłam w prze­ko­na­niu, że prze­cież to tylko jakiś kolejny serial, a co ja będę czas mar­no­wać na oglą­da­nie. Pew­nego dnia posta­no­wi­łam obej­rzeć jeden odci­nek, ale nie­stety nie dotrwa­łam do jego końca. Był nudny…

  • Książka vs. film

    Wielki Gatsby – książka kontra film

    Data wydania książki: (egzemplarz który posiadam) Maj 2013 Wydawnictwo: Rebis Autor: Francis Scott Fitzgerald Premiera filmu na świecie: Maj 2013 Reżyser: Baz Luhrmann Żaden ogień, żaden niepokalany blask czystości nie dorównuje temu, co człowiek może nagromadzić w głębi swego serca. Kiedy usłyszałam o tym, że ma powstać film na podstawie książki Fitzgerald’a pt. „Wielki Gatsby”, pomyślałam sobie, że zapowiada się coś fajnego. Nie czytałam jeszcze wtedy książki, ale po obejrzeniu zapowiedzi filmu, który był oszałamiający, stwierdziłam, że będzie to coś niezwykłego.