• Recenzje książek

  Serialowe plany na najbliższy czas

  Kilka tytułów poniżej, które bardzo chcę obejrzeć, bądź już jestem w trakcie oglądania. Chętnie dowiem się jakie Wy oglądacie i polecacie seriale. Kiedy skończę ze wszystkimi, pewnie się przydadzą SKAM Serial śledzi losy grupy nastolatków, uczniów liceum Hartvig Nissens w Oslo. Opowiada o problemach z jakimi przyszło im się mierzyć, skandalach, miłościach, złamanych sercach oraz codziennym życiu. Każdy sezon skupia się na historii innego bohatera. Dlaczego ten? Nie wiem, chyba po prostu lubię seriale młodzieżowe, a o tym słyszałam same dobre opinie. Twórca serialu: Julie Andem Kraj powstania: Norwegia Rok powstania: 2015 The good doctor Shaun Murphy jest ambitnym lekarzem, cierpiącym na autyzm i zespół Sawanta, który pragnie rozpocząć pracę…

 • Recenzje książek

  #18 Baśniarz – Antonia Michaelis

    Oni wszyscy byli tylko aktorami grającymi w szkole swoje role. Rolę handlarza narkotykami. Rolę grzecznej dziewczynki. A on? On też grał tylko jakąś rolę… Ale niektóre role były bardziej niebezpieczne. Po opisie wydawcy spodziewałam się historii dla młodzieży z lekką nutą kryminału. Opis mówi: „ABEL TANNATEK, outsider, wagarowicz, handlarz narkotykami. Mimo to Anna zakochuje się w nim do szaleństwa, gdyż wie, że Abel ma jeszcze inne oblicze: łagodnego, smutnego baśniarza, opiekującego się młodszą siostrą.” Pierwsze, co nasunęło mi się na myśl to, że jest to typowy schemat romansu w książkach Young Adult, gdzie ona to dobra dziewczyna, pilna uczennica i cicha, szara myszka, a on rozbójnik, ten zły chłopak,…

 • Recenzje książek

  #17 Przypadki Agaty W. – Sandra Borowiecky

  Wydawnictwo: Szpalta Data wydania: Listopad 2017 Ebook 230 stron Są histo­rie, które wstrząsają, prze­ra­żają, powo­dują, że dosta­jemy gęsiej skórki. Zakry­wamy oczy, żeby nie patrzeć, zaty­kamy uszy, żeby nie słyszeć. Nie chcemy widzieć ani sły­szeć, bo zwy­czaj­nie się ich boimy. To, że przesta­niemy mówić o nich gło­śno, słu­chać o nich lub przesta­niemy patrzeć, nie spo­wo­duje, że ot, tak po pro­stu znikną. Tak blisko nas, tuż za rogiem, mogą być osoby, któ­rych histo­rie wła­śnie takie są, wstrzą­sają, prze­ra­żają, a my o nich nic nie wiemy, lub co gor­sza, nie chcemy wiedzieć. Taką histo­rię pozna­jemy w książce San­dry Boro­wiec­ky pt. „Przy­padki Agaty W. ”. …wielu ludzi boi się śmierci nie dlatego, że umrą…

 • Recenzje książek

  #16 Konkurs na żonę – Beata Majewska

  Beata Majew­ska na swoim kon­cie ma już kilka powieści, lecz to było moje pierw­sze spo­tka­nie z jej twór­czo­ścią. Musia­łam spraw­dzić, o co ten cały szum zwią­zany z jej książ­kami. „Kon­kurs a żonę” przy­cią­gnął moją uwagę głów­nie okładką, która jest prze­piękna. Czy wnę­trze książki jest tak samo dobre, jak okładka? Zaraz Wam o tym opo­wiem. Hugo Haj­du­kie­wicz jest trzy­dzie­sto­let­nim męż­czy­zną, który pod pre­sją czasu szuka żony, aby odzie­dzi­czyć spa­dek po zmar­łym wuju. Kilka kan­ce­la­rii, eks­klu­zywne miesz­ka­nie i nowiutki samo­chód są na pierw­szym miej­scu i Hugo zrobi wszystko, żeby to osią­gnąć. Wraz z przy­ja­cie­lem orga­ni­zuje kon­kurs na jed­nym z uni­wer­sy­te­tów, gdzie nagrodą jest pokaźna kwota pie­niężna, lecz to tylko przy­krywka, bo nagrodą…