?Dużo pomaga wiele” – czy rzeczywiście to już dawno przeszłość? Stosowanie herbicydów musi budzić wątpliwości natury ekologicznej, poza tym często jest nieuzasadnione ekonomicznie. Manfred Reschke z Biura Ochrony Roślin Izby Rolniczej w Hanowerze przedstawił wyniki 490 doświadczeń dotyczących stosowania herbicydów w uprawie pszenicy. Okazało się, że w 33% doświadczeń koszty opryskiwania przewyższały korzyści uzyskane ze zwyżki plonów, a w 18% doświadczeń stwierdzono nawet obniżenie plonów. Również pięcioletnie badania niemieckiej służby ochrony roślin ujawniły wysoki odsetek nieekonomicznych zabiegów: 50,4% w uprawie jęczmienia jarego, 50,8% w uprawie owsa, a w uprawie pszenicy nawet 73,5%. Wniosek: rolnicy, którzy nie potrafią poradzić sobie bez ochrony chemicznej, powinni postępować ?z umiarem i celowo”, przede wszystkim skalkulować opłacalność zwalczania chwastów. Ustalenie tzw. progu zagrożenia ekonomicznego nie zawsze jest łatwe, gdyż zależy on od wielu czynników, np. fazy rozwojowej roślin. Rolnicy, którzy rezygnują z zapobiegawczego opryskiwania herbicydami, tolerujący pewną liczbę ?chwastów” w zbożu, podejmują określone ryzyko, które może ich kosztować ?kilka bezsennych nocy”, muszą także pozbyć się – narzuconej przez reklamę przemysłu chemicznego – mentalności pedanta, w którego świadomości zakodowano, że pola muszą być czyste, bez chwastów. Przezwyciężenie psychologicznej bariery zahamowań jest często bardzo trudne.