Właściwości eteru.

Medycyna ma swoje medykamenty, które cieszą się niezmiennym powodzeniem przez dłuższy czas. Bywa, że danego medykamentu nie jest nic w stanie wyprzeć. W dawnych czasach na przykład eterem usypiano pacjentów przed operacją. Przez dziesięciolecia powstały nowe środki do tego celu, jednak cały czas jest on w użytku.
W farmaceutyce służy on do sporządzania niektórych leków. Ponadto w przemyśle również ma zastosowanie. Należy wspomnieć też o przemyśle chemicznym, gdzie stosowany jest jako rozpuszczalnik przy wielu reakcjach chemicznych.
Jeśli chodzi o obchodzenie się z preparatem, jakim jest eter, to jest to substancja bardzo wymagająca. Przechowywany powinien być w szczelnej butli, bo w laboratorium może się ulotnić z butelki i dosłownie pełzać po płaskiej powierzchni, rozciągając swój teren. Może wtedy dojść do zapłonu jego oparów. Dlatego też, pod żadnym pozorem nie należy używać otwartego ognia podczas pracy z tą substancją. Bywa to bardzo niebezpieczne, dlatego wszelkie laboratoria powinny być bardzo dobrze wentylowane.