Eter w medycynie

Wiele wiele lat temu był jednym ze sposobów uśpienia pacjenta podczas operacji. Eter, bo o nim tutaj mowa, był wykorzystywany między innymi w chirurgii. Został on użyty jako środek znieczulający podczas jednego z zabiegów. Nie każdy jednak wie, że ten rodzaj substancji może być wykorzystywany jako środek narkotyczny i zdarzały się substancje, że trzeba było ograniczać jego dostęp ze względu na pojawiające się uzależnienia. Szerzej można się o nim dowiedzieć podczas lekcji chemii organicznej w szkołach licealnych. W dzisiejszych czasach eter stracił na zainteresowaniu. Środki z eteru raczej nie są już w większości stosowane, ani do niczego wykorzystywane. Ciekawostką może być tutaj fakt, że eter w ogóle nie wchodzi w reakcję z wodą, przez co nie można zmieszać jednocześnie tych obu substancji. Jedyne ewentualne zastosowanie eteru w dzisiejszych czasach to użycie ich jako rozpuszczalnika. Ciekawostką może być także fakt, że w Polsce pierwszy zabieg z użyciem eteru odbył się w województwie małopolskim, a mianowicie w Krakowie.