Bardzo istotne jest, aby zatrudniając pracowników zapewnić im wysokiej jakości warunki pracy. Nie może być tak, że w XXI wieku załoga wykonująca pracę na nasz rachunek narażana jest na ryzyko zawodowe. By ograniczyć do zupełnego minimum ewentualne przykre zdarzenia losowe, warto jest postawić na BHP.

Na wypadek pożaru

W miejscach, które są placówkami firmowymi, podobnie jak i we wszystkich obiektach pełniących funkcję użyteczności publicznej, niesamowicie istotna okazuje się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tego typu instrukcja powinna znaleźć się we wszystkich miejscach bądź też ich konkretnych częściach, jakie są osobnymi strefami pożarowymi.

Wedle reguł

Odgórnie ustalone przepisy wskazują na to, że instrukcja bezpieczeństwa wyżej wspomniana musi być przygotowywana przy kubaturze brutto obiektu przekraczającej powierzchnię tysiąca metrów sześciennych. Nie tyczy się to natomiast punktów inwentarskich. Jeżeli chodzi zaś o kubaturę brutto obiektu inwentarskiego o charakterze budowlanym, to instrukcja jest wymagana dla miejsc przekraczających 1500 metrów sześciennych.