Wskaźnik CRP czyli białko fazy ostrej to wskaźnik poziomu stężenia białka C-reaktywnego w organizmie. Jego podwyższone wartości, powyżej 3mg/l mogą świadczyć o toczącym się w organizmie stanie zapalnym. Marker CRP wykorzystywany jest również w diagnostyce chorób naczyniowo-sercowych. Jego podwyższone wartości u osób, u których nie ma żadnego stanu zapalnego mogą wskazywać na ryzyko choroby serca i układu naczyniowego.

Zauważono również, że podwyższony poziom CRP występuje u osób z depresją. Duńskie badania przeprowadzone o ogromnej populacji 73 tysięcy osób, potwierdzały istotny związek pomiędzy depresją a poziomem białka C-reaktywnego.

Badania opublikowane w Lancet Psychiatry w listopadzie 2016 roku wskazują na związek poziomu CRP również z chorobą dwubiegunową, w szczególności z manią.

Porównano dane 2161 pacjentów ze zdiagnozowanym ChAD z grupą 82 tysięcy osób zdrowych. Poziom CRP u chorych na chorobę dwubiegunową był istotnie wyższy zarówno w okresie depresji jak i eutymii – czyli w okresie prawidłowego nastroju. Najwyższy był w okresie manii. Przy czym poziom ten nie wiązał się ani z czasem trwania choroby ani z natężeniem fazy manii czy depresji.

Zaobserwowano też pozytywny wpływ leków. Z jednej strony leki na ChAD, w szczególności lit obniżały poziom CRP, z drugiej strony leki przeciwzapalne czy statyny łagodziły objawy depresji.

Ponieważ skądinąd wiadomo, że choroba afektywna dwubiegunowa zwiększa ryzyko chorób naczyniowo-sercowych, zapobiegawcze podawanie statyn u pacjentów z ChAD wydaje się podwójnie użyteczne.

Lekarze jednak przestrzegają przed pochopnymi wnioskami. Poziom CRP nie może być traktowany jako marker depresji czy ChAD, jego podwyższone wartości nie świadczą o zaburzeniach nastroju, a stan zapalny w organizmie nie jest powodem dwubiegunowości samej w sobie. Nie jest tak, że lecząc stan zapalny wyleczymy depresję czy manię. Może jednak okazać się skuteczny jako miernik skuteczności leczenia depresji czy choroby dwubiegunowej.  Związek pomiędzy stanem zapalnym, poziomem CRP i nastrojem, depresją czy ChAD jest jednak ciekawy i wymaga dalszych badań.

Źródło: Inflammation an Accurate Biomarker for Bipolar Disorder? www.medscape.com/viewarticle/872258#vp_1