Polityka prywatności bloga OczarowanaCzytaniem.pl

Administratorem bloga Oczarowana Czytaniem jest Justyna Lubieniecka zamieszkała w Pieszycach, woj. Dolnośląskie. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail justynalubieniecka.ko@gmail.com

Właściciel bloga jest administratorem danych. 

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator– właściciel bloga, Justyna Lubieniecka. Kontakt mailowy: justynalubieniecka.ko@gmail.com
 • Blog – blog dostępny pod adresem http://oczarowanaczytaniem.pl oparty na platformie WordPress, domena oraz hosting w serwisie Linuxpl (https://linuxpl.com/)
 • Użytkownik– każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
 • Pliki cookies (ciasteczka) – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji np. zbierania danych statystycznych czy danych w formularzach komentarzy. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla Użytkownika i jego danych.

§ 2. DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Jednakże wyrażenie zgody na ich podanie może być niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnianych przez Autora.
 2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika w takim przypadku może skutkować brakiem dostępu do funkcji opisanej w punkcie §2 pkt. II.1.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych przez WordPress.
 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt. II.2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w punkcie §2 pkt. IV.1, w tym w szczególności do:
  ◊ prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
  ◊ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  ◊ prawo do przenoszenia danych;
  ◊ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  ◊ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§ 3. SYSTEM KOMENTARZY

 1. Blog korzysta z systemu komentarzy Disqus.
 2. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.
 3. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.

§ 4. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  ◊ zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  ◊ dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  ◊ w celach statystycznych;
  ◊ w celach marketingowych.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części bloga.

§ 5. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

 1. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
 2. widget Instagram pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć w serwisie Instagram;
 3. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.

 § 6. POSTY SPONSOROWANE

 1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek oraz czasopism.
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki lub czasopisma, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało książkę lub czasopismo do recenzji.
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
  ◊ strony wydawnictwa, które przekazało książkę lub czasopismo do recenzji;
  ◊ strony autorskiej lub serwisu autora danej książki;

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron  należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

§ 7. KONKURSY

 1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada osobny regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.
 2. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.

§ 8. INNE

 1. Strona oczarowanaczytaniem.pl zawiera odnośniki / linki do innych stron www. Strona oczarowanaczytaniem.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.