Podnoszenie kompetencji pracowników i pogłębianie ich wiedzy jest bardzo istotnym elementem dla każdego przedsiębiorstwa. Takie kursy powinni odbywać regularnie zwłaszcza pracownicy na stanowiskach specjalistycznych. Na rynku istnieją różne szkolenia biznesowe, na które możemy wysyłać naszą kadrę. Bardzo popularne są krótkie, jednodniowe kursy. Pracownicy przyjeżdżają na miejsce spotkania, uczestniczą w szeregu wykładów i otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Coraz popularniejsze stają się kilkudniowe szkolenia biznesowe, które wymagają tego, aby pracownik wyjechał na delegację na kilka dni. Najczęściej są to kursy dla sprzedawców,  którzy poznają podczas tego kursu szereg tajników z zakresu sprzedaży. Najważniejsze jest postawienie sobie celu, jakie osiągnąć ma pracownik wysyłany na szkolenia biznesowe. Może być to przykładowo cel zwiększenia sprzedaży czy też nabycie umiejętności negocjacyjnych. Takie cele należy postawić zanim zdecydujemy się na konkretne szkolenie. Dopiero potem należy znaleźć najbardziej odpowiadający postawionym celom kurs.