• Recenzje książek

    #20 Córka pedofila – Ewa Pirce

    Bać powinniśmy się jedynie ludzi, bo to oni stanowią przyczynę wszelkiego zła, od nich wszystko się zaczyna i oni potrafią zniszczyć, zabić i pozbawić drugiego człowieka siebie. To ludzie są największymi potworami żyjącymi na Ziemi i chyba już tak pozostanie. Słowem wstępu Do czego jest zdolna cier­piąca nasto­latka? Wie­cie? Ja wiem, bo sama nią prze­cież kie­dyś byłam, mia­łam przy­ja­ciół i zna­jo­mych, któ­rzy bory­kali się z róż­nymi pro­ble­mami. Okres buntu mło­dzień­czego, nie­po­wo­dze­nia z sym­pa­tią, złe towa­rzy­stwo – wszystko to spra­wia, że zacho­wa­nie tej mło­dej osoby zmie­nia się o 360 stopni. Co, jeśli bunt prze­ciwko światu i ludziom jest spo­wo­do­wany czymś innym? Co, jeśli osoba, która powinna dawać poczu­cie bez­pie­czeń­stwa mło­dej, nie­świa­do­mej do końca dziew­czy­nie, wła­śnie jest tym…

  • Recenzje książek

    [ZAPOWIEDŹ] Córka pedofila – Ewa Pirce

    Już 28 Października nakładem Wydawnictwa Czarnoksiężnika swoją premierę będzie miała wspaniała książka pt. „Córka Pedofila”. Jest to debiutancka powieść Ewy Pirce, która rozłoży na łopatki niejedną osobę. Książka z gatunku Young Adult, dotykająca bardzo poważny problem społeczny, ale nie jest to historia zawierająca tylko te złe chwile. Jest ona także przesiąknięta miłością, mimo bardzo trudnego tematu. Możliwe, że tytuł zniechęca i nasuwa się myśl, że będzie to tylko smutas do popłakania, ale uwierzcie mi, że po przeczytaniu tej książki, tak jak ja, będziecie ją bardzo dobrze wspominać. Poruszy ona wszystkie zakątki waszej głowy i serca. Zainteresowanych zakupieniem tej lektury, w imieniu autorki zapraszam do klikania w link Kup córkę pedofila autorki Ewy…