Choroba afektywna sezonowa #ChAS charakteryzuje się zmianami nastroju zsynchronizowanymi ze zmianami pór roku, a w szczególności ze zmianami natężenia światła w przyrodzie. Na półkuli północnej zmiany te wiążą się z nasileniem depresji w sezonie jesienno-zimowym i epizodem manii w sezonie wiosenno-letnim.

Żeby nadrobić niedobór światła jesienią i zimą poleca się lampy antydepresyjne. O zaletach terapii światłem i sposobem korzystania z lamp pisze m.in. profesor Święcicki na stronach depresjasezonowa.pl, polecając lampy ilumina.pl. Lampy te emitują dużo silniejsze światło niż zwykle żarówki. Żeby światło miało właściwości terapeutyczne i było porównywalne z promieniami słonecznymi musi bowiem emitować około 10000 luksów. W takim świetle powinniśmy przebywać z otwartymi oczami pół godziny dziennie. Poniżej 2500 luksów terapia jest nieskuteczna. Kupując lampę należy zwrócić uwagę na jej parametry a przede wszystkim na odległość w jakiej są mierzone. Im dalej od lampy siedzimy, tym mniej światła do nas dociera. Podobny skutek ma zamykanie oczu czy siedzenie tyłem do lampy.

Okazuje się jednak, że terapia światłem może być korzystna nie tylko u osób z chorobą afektywną sezonową, ale i tych, z ciężkim epizodem depresji. Kanadyjscy badacze przeprowadzili badania na grupie 122 pacjentów. Przez osiem tygodni część z nich była poddawana terapii lampą 30 minut dziennie zaraz po przebudzeniu, w kombinacji z lekiem antydepresyjnym i bez. Poziom depresji mierzono za pomocą skali MADRS (Skala Depresji Montgomery-Asberg). Okazuje się, że największe zmiany w wyniku testu po ośmiu tygodniach uzyskano u osób, które objęte były jednocześnie terapią światłem i lekami antydepresyjnymi.

Są to wstępne, ale obiecujące wyniki na małej grupie chorych. Doprecyzowania wymaga kwestia czasu trwania skutecznej fototerapii. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkim nam brakuje światła przez długie miesiące jesienno-zimowe i pracę w zamkniętych pomieszczeniach bez dostępu naturalnych promieni słonecznych. Lampy antydepresyjne mogą w pewnym stopniu te braki uzupełnić.

Na podst. Medscape.com depresjasezonowa.pl