Anemia

Anemia, czyli tak naprawdę niedokrwistość to zespół objawów chorobowych, w przypadku którego, występuje niższa niż norma wartość hemoglobiny i erytrocytów. Hemoglobina jest czerwonym barwinkiem krwi w postaci białka. Odpowiada za transport tlenu – łączy w płucach i oddaje w tkankach. Znajduje się erytrocytach, a więc czerwonym ciałku krwi, który jest jej składnikiem.

Powody anemii można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza z nich to niedokrwistość pokrwotoczna, którą jest efektem utraty krwi (krwotoku). Następna to niedokrwistość będąca wynikiem zmniejszenia produkcji czerwonych krwinek. Ostatnia z nich, to wynik krótszego czasu żywotności tych krwinek.

Niedokrwistość pokrwotoczna charakteryzuje się takimi objawami, jak blada skóra, niskie ciśnienie krwi, utrata przytomności. Należy do nich także tachykardia. Jest to zwiększenie częstotliwości uderzeń serca. Osiągają one liczbę nawet przekraczającą sto. Poza tym, że jest efektem anemii, to można do niej dojść również w wyniku wysiłku fizycznego – tachykardia zatokowa.

W przypadku niedokrwistości niedoborowych, wyróżniamy cztery źródła związane z brakiem; żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12 i miedzi. Jeśli chodzi o niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza pojawia się najczęściej u niemowląt między 6 a 18 miesiącem życia. Wywołują go; zbyt szybki rozwój, nieprawidłowości wchłaniania, niedostateczny zapas z okresu życia płodowego lub narodziny wcześniaka, ewentualnie brak mleka matki dla noworodka. U dorosłych ten rodzaj anemii również jest spotykany, a przyczyną jest przede wszystkim krwawienie. Leczenie polega na usuwaniu przyczyn, a zatem należy podawać doustne preparaty zawierające żelazo. Trwa to nawet do kilku miesięcy. Wspomaga się witaminą C. Nie można jednak wykluczyć, że w trakcie leczenia wystąpią efekty uboczne związane z błędnym funkcjonowaniem układu pokarmowego, zwłaszcza w postaci biegunek, nudności, wymiotów i bólów brzucha. Na szczęście nie są to problemy trwające długo, dlatego też terapia powinna być ciągle kontynuowana.

Niedokrwistości hemolityczne wywołane są za szybkim rozpadem czerwonych krwinek. Dzieje się tak, gdy posiadają wadliwą budowę lub też wpływ na to mają czynniki zewnętrzne. Ten rodzaj anemii może być wrodzony lub nabyty. W pierwszej wersji źródłem najczęściej jest sferocytoza wrodzona. Występuje głównie w Europie Północnej. Dochodzi do niej raz na pięć tysięcy urodzeń. Przyczyną jest błąd białka spektryny lub ankyrny erytrocytu. Kształt erytrocytów odstępujący od normy przekłada się bezpośrednio na krótszy okres ich życia, a komórki te ulegają zniszczeniu w śledzionie.

Anemia można wykryć przede wszystkim dzięki rutynowym badaniom krwi. Ostrzegającym będzie wynik poziomu hemoglobiny poniżej 11-12 g/dl. W przypadku mężczyzn potrzeba 12,5 g/dl, a u kobiet wystarczy 11,5 g/dl. Poza tym, zaalarmować powinien spadek liczby czerwonych krwinek poniżej czterech milionów.