Jeśli w szpitalu rodzi się dziecko, co do którego podejrzewa się, że ma jakąś niepełnosprawność, trzeba wykonać odpowiednie, określone z góry kroki. Przede wszystkim rozpoczyna się wtedy wczesna interwencja. Wczesna interwencja polega na zorganizowaniu takiego dziecku naturalnego środowiska, dostarczenie mu elementów stymulujących. Nad dzieckiem powinien pracować sztab specjalistów.

Wszyscy oni powinni zająć się określeniem form i metod pomocy, powinni określić jak będzie przebiegała między nimi współpraca. Ponadto, powinni oni określić w jaki sposób będą dokumentowali postępy w swojej pracy, a także powinni oni ustalić diagnozę, która jest swoistym punktem wyjścia. Sztab specjalistów powinien także wspólnie monitorować postępy, jakie dziecko osiąga w tym polu, za które odpowiedzialny jest inny fachowiec, trzeba na bieżąco badać postępy. Istnieje kilka metod, które można wykorzystać aby badać dziecko: jest to przede wszystkim skala Apgar, ale także skala Prechtla, Skala Duve, a także skala Brazeltona oraz ankieta obserwacyjna Pikler.