Najczęściej bez wątpienia z pomocy wariografu korzystają śledczy. To właśnie te urządzenie w ich rękach jest chętnie stosowane. Wykrywacz kłamstw będzie w stanie pozwalać służbom sprawdzać różnego typu zeznania podejrzanych o kradzieże, czy posiadanie nielegalnej broni albo powiązania ze światem przestępczym. Jeśli chodzi o badanie na wariografie to możemy być nim poddani w jednym z 27 miast na terenie naszego kraju. Testy tego typu zazwyczaj są przeprowadzane przez Instytut Badań Wariograficznych. Warto więc to sobie zapamiętać. Z reguły składają się z 8 lub więcej pytań. Koszt takiego typu badania na wykrywaczu kłamstw zawsze jest ustalany w pełni indywidualnie i zależy  też od charakteru danego testu. Tak więc może to być od 300 do nawet 1500 złotych. Cena jest niezwykle zróżnicowana jak widać. Wyniki tego typu badań zawsze będą tajne i dostępne wyłącznie dla zamawiającego, czego powinniśmy mieć świadomość. Istnieje tylko możliwość, że podpiszemy umowę o poufności, która jest coraz częściej spotykana.