Właściwy sen jest jednym ze znanych od dawna czynników, mających wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Według badań prowadzonych od lat w ramach tzw. medycyny snu, młodzi ludzie w okresie dorastania powinni spać co najmniej 8,5-9 godzin dziennie. Niestety śpią krócej. Może mieć to związek zarówno ze specyfiką okresu dojrzewania, jak i – co podnoszone jest coraz częściej – z natłokiem informacji, zdarzeń i nowym stylem życia towarzyskiego na portalach społecznościowych.

Włoscy lekarze opublikowali niedawno wyniki badania SEYLE, analizującego nawyki związane ze snem u 12 tysięcy nastolatków w wieku 14-15 lat. Badanie obejmowało młodzież z 10 państw Europy oraz z Izraela. Okazało się, że młodzi ludzie z poważnymi problemami emocjonalnymi śpią co noc o 30 minut krócej niż ich rówieśnicy bez takich zaburzeń. Osoby, które miewały myśli samobójcze raportowały sen skrócony średnio o 36 minut. Badanie, choć bezspornie potwierdza współwystępowanie problemów natury psychicznej i niedoborów snu, nie odpowiada jednak na pytanie czy niedobór snu jest przyczyną zaburzeń emocjonalnych, czy odwrotnie – zaburzenia emocjonalne są przyczyną niedosypiania.

Bez względu na kierunek tej zależności – niewątpliwie nasze dzieci powinny spać dłużej…

Na podst.
Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. L. Mandelli i wsp. Sleep Medicine . Published online 18 December 2013