Znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej wskutek wejścia w konflikt z prawem, wiąże się z koniecznością wynajęcia spranego prawnika, który będzie reprezentował oskarżonego przed sądami wszystkich instancji.
Biegła znajomość prawa karnego, wszystkich jego zawiłości i możliwości interpretacyjnych jest znana takiemu profesjonaliście jak dobry prawnik Kraków, który podejmie się obrony na każdym etapie postępowania. Udzielana przez niego pomoc po zatrzymaniu oskarżonego czy aresztowaniu jest bezcenna, ponieważ osoba osadzona nie ma innej możliwość otrzymania wsparcia. Pomoc prawnika jest nieodzowna przy występowaniu w imieniu oskarżonego w sprawie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto wystąpienie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i uzyskanie przerwy w jej wykonywaniu, uzyska tylko prawnik z dogłębną znajomością prawa karnego. W sprawach o mniejszym zagrożeniu jak na przykład sprawy o wykroczenie, należą także do sfery działalności jaką prowadzi dobry prawnik Kraków i może reprezentować klienta, sporządzać wnioski na przykład o uchylenie mandatu karnego.