W dużych korporacjach wymagane jest, aby nowi pracownicy nabyli określone umiejętności. O ile w momencie zatrudniania danej osoby firma nie wymaga, aby dysponowała ona specjalistyczną i rozbudowaną wiedzą, tak później zdobycie tej wiedzy w dość krótkim czasie może okazać się konieczne. Zdolny pracownik jest w stanie sam nauczyć się wymaganych umiejętności. Ale gdy trzeba, aby cały zespół miał pewien zasób wiedzy, sensownie jest zorganizować szkolenie dla swoich pracowników. Firmy szkoleniowe są często proszone o przeprowadzenie szkoleń dla innego przedsiębiorstwa. Kurs i jego zakres są wówczas dostosowane do danej grupy odbiorców. Często takie szkolenia trwają kilka dni. Ważne oczywiście są zasoby i budżet, jakim dysponuje firma, gdyż specjalistyczne szkolenia mogą być dosyć kosztowne. Zwykle warto zainwestować i zatrudnić zewnętrzną firmę szkoleniową, zwłaszcza, jeśli zależy nam na tym, aby pracownicy mieli wysokie kompetencje i dobrze wykonywali swoją pracę, realizując na czas ważne projekty.