Rzucenie się pod pociąg czy skok z wysokości pod wpływem tzw. „chwilowego zaburzenia afektu” są nazywane gwałtownym samobójstwem w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych innymi metodami. Japońscy badacze zaniepokojeni wysoką liczbą takich samobójstw w rejonie Tokio, zbadali związek między ich częstością a stopniem nasłonecznienia.

Okazuje się, że ryzyko gwałtownego samobójstwa istotnie wzrasta przy siedmiu kolejnych dniach niepogody, bez wystarczającego nasłonecznienia. Nie ma takiej korelacji ani między nasłonecznieniem w dniu samobójstwa, ani między intensywnością światła w ciągu trzech dni – potrzeba co najmniej tygodnia bez słońca, aby uwidocznił się wpływ na ryzyko samobójstwa. Ponieważ mieszkaniec okolic Tokio spędza w podróży środkami transportu przynajmniej 30 minut dziennie, zaproponowano zamontowanie w wagonach metra i pociągów specjalnego oświetlenia, tak, aby w czasie podróży pasażerowie poddawani byli fototerapii.

Na podst.
Kadotani H et al.J Affect Disord 2014;152-154:162-168