Kierunek mechanika i budowa maszyn jest ostatnio kierunkiem całkiem popularnym. Studenci wybierają go z myślą o przyszłości. Mają nadzieje, że po ukończeniu studiów na takim kierunku otrzymają ciekawą i dobrze wynagradzaną pracę. Dostanie się na tego typu studia nie jest proste. Przyszły student powinien być rewelacyjny z przedmiotów ścisłych. A zatem najbardziej liczące się przy rekrutacji na studia będą wyniki maturalne z fizyki, chemii oraz matematyki. Samo otrzymanie indeksu to tez nie wszystko. Studenta czeka długie pięć lat ciężkiej nauki wypełnionej laboratoriami, ćwiczeniami oraz praktykami wakacyjnymi. Jednym słowem dostanie się na mechanikę i budowę maszyn nie gwarantuje ukończenia tego kierunku. Kształcić się w tym kierunku można na uczelniach technicznych takich jak Politechnika Warszawska czy Świętokrzyska. Pewnie nie będzie niczym zaskakującym fakt, że studia te oblegane są głównie przez mężczyzn. Kobiety zdecydowanie rzadziej decydują się na naukę w tym trudnym kierunku.