Ostatnio opublikowane wyniki badań australijskich uczonych potwierdzają wysoką skuteczność preparatów LITu w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych i depresyjnych w chorobie dwubiegunowej. Badania trwały 4 lata, porównano częstość nawrotów choroby i długość przerw pomiędzy nawrotami.

W ogólnej populacji nawrót epizodu w pierwszym roku choroby ma 68% pacjentów, w okresie od 208 – 356 dni, czyli przed upływem roku. W przypadku pacjentów, którym podawano preparat litu pierwszy nawrót choroby nastąpił dopiero po 1300 – 1400 dniach, ale w okresie 4 letnich obserwacji nastąpił u 75% pacjentów.

Badacze wskazują na wysoką częstość nawrotów choroby skorelowaną ze spożywaniem alkoholu, współistniejącymi innymi chorobami psychicznymi, wydarzeniami w życiu osobistym, rodzajem przyjmowanych preparatów i samowolnym odstawianiem leku, pomijaniem dawek lub ich zmniejszaniem.

Lit ma niestety poważne działania  niepożądane i długotrwała terapia litem wymaga monitorowania pacjenta – przypominamy artykuł: Co trzeba wiedzieć o leczeniu litem.

Na podst. medscape.com