Duża liczba czynników zmianowania praktycznie uniemożliwia szczegółowe ich rozpatrywanie podczas ustalania następstwa poszczególnych roślin. Ustalając dobór roślin dla określonego kompleksu glebowego, powinno się wybierać gatunki, które ze względów przyrodniczych i gospodarczych są tam najodpowiedniejsze. W terenach górskich i falistych trzeba pamiętać o erozji zwiększając w zmianowaniu udział roślin bardzo dobrze i dobrze chroniących glebę. Dane o stosowaniu obornika i wartości resztek pożniwnych można wykorzystać podczas planowania nawożenia w zmianowaniu, zwłaszcza organicznego. Ilość obornika nie zawsze wystarczy dla wszystkich roślin, pod które się go zaleca. Natomiast gdy jest go pod dostatkiem, może być stosowany również pod inne rośliny. Będzie to miało duży wpływ na wartość przedplonową tych roślin. Na przykład okopowe, które zazwyczaj są dobrymi przed- plonami dla większości roślin następczych, uprawiane bez obornika stają się średnimi lub złymi przedplonami.