Często w życiu posługujemy się różnymi terminami nie do końca znając ich pochodzenie czy nie rozumiejąc dokładnie ich znaczenia. Warto od czasu do czasu zastanowić się nad tego typu zagadnieniami.

Jednym z takich słów jest choćby nauka, którego to terminu używamy nagminnie. Jej definicja mówi nam, że służy do wyjaśniania tego jak funkcjonuje świat i jest częścią naszej kultury. Wyjaśnianiu temu służą metody naukowe albo paradygmaty naukowe. Wyniki różnych badań są następnie publikowane. Ważne jest ich okresowe powtarzanie, ponieważ to służy ich weryfikacji, która jest niezbędna. W ten sposób rodzi się wiedza naukowa.

Warto wiedzieć, że w opozycji do tego terminu stoją terminy paranauki i pseudonauki. W skrócie odrzuca ona wszystkie metody badań oraz podejście jakie wykazują w swojej pracy naukowcy. Tego typu dziedzina zazwyczaj rozpowszechnia różne niesprawdzone metodami naukowymi hipotezy. Należy więc być ostrożnym przy przyjmowaniu pewnych wyników podawanych do wiadomości publicznej.