Detoksykacja alkoholowa i odwyk alkoholowy

Czym są grupy wsparcia?

Grupy wsparcia są tworzone przede wszystkim dla osób, które rozpoczęły, albo w niedawnym czasie zakończyły leczenie alkoholizmu. Są to więc osoby, które odbyły odwyk alkoholowy, albo leczyły się samodzielnie w domu. Na takich spotkaniach każdy z obecnych opowiada o swoich przeżyciach związanych z alkoholem. Można powiedzieć, jak trudno była detoksykacja alkoholowa i ogólnie całe leczenie. Osoby takie również zwierzają się opowiadając, jak negatywnie alkohol wpłynąć bezpośrednio na ich życie i na życie osób im bliskich. Spotkania takie są bardzo pomocne przede wszystkim dlatego, ponieważ osoby uzależnione mogą zdać sobie sprawę z tego, że nie są jedynymi, które muszą przez to wszystko przechodzić. Ponadto to, o czym mówią osoby tam obecne przypomina im, jak źle alkohol może wpływać na życie i jak radzić sobie z jego odstawieniem. Często osoby, które się tam poznają zostają przyjaciółmi na całe życie i wspólnie się wspierają w pozostawaniu trzeźwymi, a to również jest niezwykle istotne w leczeniu.