Pielęgnowanie drzew polega na prawidłowym uformowaniu głównego pędu przez wycięcie pędu słabszego, w celu pozyskania lepszego surowca. Zabieg ten stosujemy wcześnie, aby wykluczyć deformację korony i powtarzamy corocznie do 10?15 lat. Palikujemy tylko duże drzewka narażone na pokaleczenie lub złamanie. Zależnie od gatunku i rozwoju drzewek, podkrzesywanie rozpoczynamy po 3?5 latach. Pierwsze cięcie powinno ograniczyć się do 1/4 wysokości drzewka licząc od ziemi, następnie powtarzamy co 2?3 lata. Rośliny 20?30-letnie należy podkrzesywać nie wyżej niż do ich połowy. U topoli najkorzystniej cięcia te przeprowadzić w maju lub czerwcu, u brzozy i klonu z początkiem lata, u pozostałych na przedwiośniu. Zabieg ten wykonujemy nożem, piłką lub sekatorem, prawie przy pniu bez pozostawiania tzw. kikuta. Skaleczone miejsce należy zasmarować smołą sadowniczą. Jest to szczególnie ważne u topoli. U gatunków iglastych usuwamy wyłącznie suche gałęzie. W pierwszych latach musimy się liczyć ze stratami, które mogą wynosić nawet 30?40?/o. Jeżeli procent przyjęcia się sadzonek wynosi 80?90 określamy go jako dobry. Zagęszczanie, zwłaszcza krzewów żywopłotowych, osiąga się cięciami wszystkich pędów 10?20 cm nad ziemią w pierwszym roku po posadzeniu. Następne cięcie prowadzi się na wysokości 0,1?0,5 m od pierwszego. Prześwietlanie polega na dopuszczeniu światła do korony przez wycięcie niektórych pędów z bardziej zwartych miejsc. Cięcia odmładzające mogą być całkowite ? usunięcie wszystkich pędów przy samej ziemi, bez pozostawienia tzw. pieńków, bądź częściowe ? usunięcie tylko najstarszych gałęzi. Odmładzanie przeprowadza się w lutym i marcu.