Polipy w żołądku powstają w wyniku uwypuklenia się błony śluzowej do środka żołądka. Najczęściej takiemu uwypukleniu ulega niewielka cześć błony śluzowej, więc polip taki wygląda jak pogrubione fałdy żołądka w wyniku stanu zapalnego lub wrzodó1)w żołądka. Mogą powstawać w wyniku uszkodzenia ściany żołądka przez kwaśną treść pokarmowa, gdy zanika ochronna działalność śluzu.
Polipy żołądka mogą przekształcić się w łagodne gruczolaki, ale te niestety mają skłonność do przekształcania się w nowotwory złośliwe żołądka (prawie połowa gruczolaków przekształci się w raka złośliwego).
Na to schorzenie częściej chorują mężczyźni niż kobiety a najczęściej zdarza się to u osób, które skończyły już pięćdziesiąt lat i nie traktowały swego układu pokarmowego z należytym respektem: jadły zbyt tłusto i w diecie brakowało warzyw i owoców. Najczęściej polipom towarzyszą także zmiany zapalne i choroba wrzodowa spowodowana bakterią HELICOBACTER PYLORI.