Nie ma chyba wątpliwości, że polski folklor to naprawdę kawał historii. W jego skład wchodzi wiele dzieł i utworów muzycznych. Dzisiaj większości osób są to rzeczy mało znane. Nie należy jednak zapominać o tych osobach, które przez wiele lat zajmowały się folklorem w naszym kraju i go tworzyły. Poza tym starały się, aby wszystkie najcenniejsze dzieła i utwory przetrwały dla potomnych. Tym osobom należy się naprawdę duże uznanie i szacunek. Warto na pewno wspomnieć o Pawle Woroniczu. To właśnie ta osoba stworzyła pracę o ludoznawstwie. Została ona potem wydana przez taką instytucję jak Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół. Nie można też zapomnieć o Hugo Kołłątaju, który przygotował dużo dzieł o sztuce i obyczajach ludu pochodzącego i mieszkającego na wsi. Trzeba dodać, że to właśnie imię tej osoby nosi Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, który jest jedną z lepszych uczelni w Małopolsce. Do osób, które tworzyły folklor i jego historię bez wątpienia należy też Joachim Lelewel. To właśnie ten żyjący w XVIII i XIX wieku człowiek rzetelnie zbierał oraz zapisywał wszelkie pieśni ludowe. Dla folkloru zasłużył się też Oskar Kolberg. To właśnie on stworzył fundamenty dla polskiego folkloru. Ten żyjący w XIX wieku etnograf i kompozytor przysłużył się choćby tym, że na podstawie jego pracy i obserwacji powstały zbiory pieśni i tańców noszące nazwę „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Bez działań i starań tej osoby wiele dzieł z dawnych czasów nie przetrwałoby do dzisiaj.