Od zamierzchłych czasów średniowiecza aż do początku XX wieku mogliśmy mówić o powszechności społeczeństw klasowych. Było tak dlatego ponieważ głowami państw byli królowie lub królowe a reszta społeczeństwa dzieliła się na odpowiednio niższe klasy. W dzisiejszych czasach taki system jest już jednak bardzo rzadko spotykany. Jego ostoją jest Wielka Brytania, jednakże i tam granice między klasami zaczynają się powoli zacierać. Należy sobie jednak zadać pytanie czy społeczeństwo klasowe to dobre rozwiązanie? Z jednej strony wszyscy chcemy mieć równe szanse i równy start w życie. W takim wypadku społeczeństwo klasowe jest bardzo złym rozwiązaniem ponieważ nie daje prawa głosu ludziom sklasyfikowanym najniżej, jak również nie daje dostępu do wszystkich możliwych opcji. Z drugiej jednak strony społeczeństwo klasowe pozwala sprawować władzę ludziom z wyższych sfer. Ci są zazwyczaj dobrze wyedukowani i o wiele lepiej znają się na polityce od przeciętnych ludzi. Dlatego to czy społeczeństwo klasowe jest dobrym rozwiązaniem to sprawa sporna.