Diagnostyka laboratoryjna to dziedzina, w której można wykonywać bardzo ciekawą pracę w wieloprofilowych laboratoriach medycznych. Praca ta daje wiele możliwości rozwoju. Wykształcenie w tej dziedzinie można zdobyć w dwojaki sposób. Jednym z nich jest ukończenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku analityka medyczna, zaś drugim – dwuletnie studia podyplomowe.

Studia podyplomowe są świetnym rozwiązaniem dla osób, które uzyskały tytuł magistra studiując pokrewne nauki przyrodnicze i chciałyby oprócz tego uzyskać tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego.

Większość polskich uczelni medycznych ma w swojej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe z analityki medycznej. Zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy, zgodnie z planem zajęć. Zakres wiedzy i materiału wykładanego podczas wykładów i zajęć praktycznych w pełni pokrywa się z wymogami określonymi w ustawach i przepisach prawnych. Studia podyplomowe są zazwyczaj odpłatne, aczkolwiek ceny oferowane przez uczelnie nie są wygórowane i dostępne dla większości osób.