Stymulacja nerwu trójdzielnego czy nerwu błędnego jest nieinwazyjną, prostą w zastosowaniu metodą wykorzystywaną w leczeniu bólu czy leczeniu padaczki. Amerykańscy lekarze wykazali skuteczność stymulacji nerwu trójdzielnego (TNS – trigeminal nerve stimulation) w leczeniu ciężkiej depresji, źle kontrolowanej za pomocą leków antydepresyjnych.

Doktor Ian A. Cook, MD, z NeuroSigma, Inc i University of California w Los Angeles, który wcześniej prowadził nbadania nad skutecznością stymulacji w leczeniu padaczki, teraz przeprowadził podobne badania na grupie 43 chorych na depresję. Pacjenci byli stymulowani w domu, 8 godzin dziennie przez sen, przez okres 6 tygodni. Poziom depresji był określany za pomocą ogólnie przyjętych skal w psychiatrii.  Wszystkie otrzymane wyniki wskazują na znaczący wpływ stymulacji nerwu trójdzielnego na samopoczucie i poziom depresji.

Stymulacja nerwu trójdzielnego jest uznaną metodą w terapii depresji w Europie, w Stanach czeka jeszcze na zaakceptowanie.

Źródło: medscape.com