Zgodnie z polskim ustawodawstwem obowiązek przeszkolenia pracowników zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy leży na pracodawcy. W razie jakichkolwiek komplikacji lub wypadków związanych z brakiem przeszkolenia pracowników w tym zakresie, dana firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Dlatego tak istotne jest, by – jako pracodawca – zapewnić wszystkim swoim pracownikom odpowiednie szkolenie BHP.

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez odpowiednio do tego przygotowanych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą szkolonym osobom w zaznajomieniu się ze wszelkimi niezbędnymi informacjami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli w skrócie BHP właśnie.

Warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które oferują szkolenia tego typu właśnie. Dany typ szkolenia uzależniony jest od typu firmy oraz pracowników oraz ich charakteru pracy. Wiadome jest przecież, iż inne przepisy obowiązywać będą choćby pracowników biurowych, a inne na przykład osoby, które na co dzień w pracy do czynienia mają z niebezpiecznym chemikaliami.