Czy programy telewizyjne online to przyszłość tego liczącego sobie siedem dekad medium? Nie ulega wątpliwości, że sieć obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej obszarów ludzkiej działalności. Jeżeli chodzi o dostęp do informacji i kanały komunikacji już dawno stała się głównym polem działania. Przynajmniej w oczach młodych generacji. Telewizja online nie jest wizją przyszłości. Działa już teraz, a co ciekawe niektóre jej kanały cieszą się znacznie większą popularnością niż te oglądane w telewizji tradycyjnej, kablowej bądź naziemnej. W internecie zdaniem wielu nadawcy mają znacznie większe szanse dotarcia do zainteresowanych odbiorców. Chociażby za pośrednictwem spersonalizowanej reklamy, kierowanej do członków konkretnych grup społecznych. Poza tym tworzenie telewizji online jest często znacznie tańsze. Tak dla producentów, jak również i odbiorców. Nie ulega zatem wątpliwości, że zainteresowanie nią będzie coraz większe z biegiem czasu. A sama telewizja internetowa również zmieni się zapewne nie do poznania.