W związku z rozwojem technik medycznych, coraz większa liczba dzieci przedwcześnie urodzonych (czyli dzieci, które przyszły na świat przed przed 40 tygodniem ciąży) przeżywa szczęśliwie i rozwija się prawidłowo.
Do tej pory badania medyczne skupiały się głównie na obserwacjach rozwoju neurologicznego i funkcji poznawczych, w których najczęściej raportowane były odchylenia od normy względem dzieci urodzonych o czasie.
Badanie szwedzkich lekarzy z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, po raz pierwszy analizuje związek między przedwczesnym urodzeniem a późniejszymi problemami psychicznymi w wieku młodzieńczym i okresie wczesnej dorosłości (8-29 lat).
Przez 15 lat badacze analizowali losy olbrzymiej grupy dzieci – ponad 545 628 dzieci urodzonych w latach 1973-79, pod kątem liczby hospitalizacji (pobytów w szpitalu) w oddziałach psychiatrycznych, odnotowanych przypadków uzależnienia od alkoholu, leków i narkotyków.
Wnioski z tego badania wskazują na zależność liniową: im wcześniej przed terminem urodzone dziecko, tym większe ryzyko problemów psychicznych i uzależnień. Po uwzględnieniu wpływu środowiska (urodzenie w rodzinach patologicznych lub ze złymi wzorcami zachowań), ryzyko to sprecyzowano w następujący sposób:Jeśli średnie ryzyko w całej populacji dzieci urodzonych w tych latach określić jako 1, to

  • dla dzieci urodzonych pomiędzy 24 -32 tygodniem ciąży – wynosi ono 1.68
  • dla dzieci urodzonych pomiędzy 33-36 tygodniem ciąży – wynosi ono 1.21
  • dla dzieci urodzonych prawie w terminie (37-38 tydzień ciąży) – wynosi 1,08

Zdaniem naukowców szwedzkich dzieci przedwcześnie urodzone powinny być objęte programem obserwacyjnym i profilaktycznym , który wspierałby je w zachowaniu zdrowia psychicznego i obniżał ryzyko uzależnień w okresie młodości. Szwecja, jako Państwo z bardzo rozwiniętą opieką socjalną i dbające nie tylko o wzrost liczby narodzin , ale i zdrowie nowych obywateli – jest zapewne w stanie sprostać temu zadaniu.

Na podst. Pediatrics 2009;123