Nowoczesne rolnictwo boryka się obecnie z problemem genetycznie modyfikowanej żywności. To bardzo złożona tematyka. Mówi się jednak częściej o szkodliwości genetycznych upraw niż o ich zaletach. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim nikt do końca nie wie, w jaki sposób jedzenie wzmocnionych produktów rolniczych wpłynie na zdrowie człowieka. Niektóre laboratoria po wykonaniu eksperymentów na szczurach stwierdziły, że w ciele mogą pojawić się bardzo szybko nowe typy nowotworów. Rolnictwo nie chce też monopolu genetyki. Docelowo lobbują ten rynek największe korporacje międzynarodowe pragnące oczywiście zarobić na nieświadomym społeczeństwie globalnym. Rolnictwo to jednak kluczowa dziedzina gospodarki i jeżeli zostaną w niej wprowadzone rewolucyjne techniki hodowli, wtedy istnieje ogromne ryzyko degradacji zdrowia zwykłych ludzi. Oczywiście racjonalna genetyka jest bardziej wydajna, mogłaby wyeliminować głód na całym globie, jednak nie jest to z pewnością priorytet działań korporacji rolniczych.