W ostatnim czasie wózek widłowy stał się podstawowym narzędziem pracy wielu przedsiębiorców. Jakakolwiek działalność produkcyjna wymaga transportowania półfabrykatów, czy też gotowych produktów z linii produkcyjnej do magazynu i z powrotem. Dlatego też coraz bardziej na rynku pracy poszukiwani są operatorzy, mający uprawnienia do poruszania się takim sprzętem.

Kurs na wózki widłowe może zrobić praktycznie każdy kto ukończył szkołę podstawową i ma skończone osiemnaście lat. Wymagane jest także zdjęcie do legitymacji oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia tego typu pojazdów. Przykładowe choroby jakie wykluczają z udziału w kursach to głównie: padaczka, poważne wady wzroku, brak którejkolwiek z kończyn, oraz problemy psychiczne.
Wybierając kurs nie warto ograniczać się wyłącznie do tych, oferowanych w najbliższej okolicy, których poziom często jest bardzo niski. Każdemu, komu zależy na zdobyciu realnej wiedzy i umiejętności, powinien kierować się renomą ośrodka szkoleniowego. Takie ośrodki najłatwiej znaleźć poprzez Internet. Opinie kursantów bezwzględnie obnażają słabe strony kursów, promując tylko najlepszych. Choć przy wyborze kursu znaczenie ma również cena, nie powinna ona być kryterium decydującym. Wszak zwykle bywa tak, że to co najtańsze, ma słabą jakość.