Na 29-tym Europejskim Kongresie Neuropsychofarmakologii (ECNP) duński naukowcy przedstawiali ciekawe wyniki swoich badań nad wspomaganiem leczenia choroby dwubiegunowej i ciężkiej depresji syntetyczną erytropoetyną (EPO)

EPO jest powszechnie znanym i zwalczanym środkiem dopingującym, wykrywanym m.in. u kolarzy. Erytropoetyna to hormon pobudzający produkcję czerwonych krwinek. Stosowany jest jako lek na anemię, sportowcom gwarantuje większy dopływ tlenu do mięśni, a tym samym możliwość pokonania większego wysiłku bez zakwasów.

Duńscy naukowcy badali grupę 79 osób z chorobą dwubiegunową w częściowej remisji lub umiarkowana depresją. Na początku badali oni poziom nastroju, jakości życia, funkcji poznawczych i społecznych za pomocą kwestionariuszy. Losowo wybrali osoby, które przez osiem tygodniu, otrzymywały wlew z EPO, reszta otrzymywała sól fizjologiczną. Kwestionariusze powtórzyli po 9 tygodniach i po 14.

Zarówno u pacjentów z chorobą dwubiegunową jak i depresją zauważono znacząco lepsze wyniki funkcji poznawczych – szybkości przetwarzania danych, poziomu koncentracji czy zdolności planowania zadań – po 9 tygodniach i po 14 tygodniach. Poprawa wydajności poznawczych nie korelowała z poprawą jakości życia czy funkcjonowania społecznego i z subiektywną oceną poprawy zdrowia, ale naukowcy tłumaczą to krótkim czasem obserwacji. Podobne badania przeprowadzano na grupie chorych na schizofrenię i SM, u nich poprawa zdolności poznawczych utrzymywała się przez 6 miesięcy.

Wydaje się, że erytropoetyna może zwiększać neuroplastyczność w hipokampie. Podobne badania opisywano w 2015 roku, gdzie pacjentom przed rozpoczęciem podawania EPO i po 14 tygodniach wykonano rezonans magnetyczny głowy i powszechnie stosowane testy do oceny nastroju, manii czy depresji (Test Hamiltona, test Becka, test zdolności uczenia się). EPO podawano przez 8 tygodni i porównywano z grupą kontrolną, której podawano sól fizjologiczną. Analizowano również kształt i gęstość istoty szarej i objętość hipokampa. W grupie, której podawano EPO zauważono poprawę nastroju i pamięci, ale i objętości hipokampa. Naukowcy podsumowują, że EPO może pomagać tym chorym na ChAD czy depresję, u których choroba związana jest z zaburzeniami poznawczymi i upośledzeniem neuroplastyczności.

Na razie większość badań prowadzona jest na zwierzętach i jeszcze daleka droga przed zrozumieniem mechanizmu działania EPO na mózg i jego zastosowania w leczeniu chorób psychicznych.

Źródła:
EPO Improves Cognitive Performance in Severe Mental Illness, www.medscape.com/viewarticle/868951
Effects of Erythropoietin on Hippocampal Volume and Memory in Mood Disorders., Biol Psychiatry. 2015