Chorobie afektywnej dwubiegunowej towarzyszy często uzależnienie i nadużywanie alkoholu. Amerykańskie badania wskazują, że problem z alkoholem ma 45% chorych na #ChAD. Jednocześnie u osób nadużywających alkohol przebieg choroby afektywnej jest poważniejszy, odpowiedź na leki gorsza i większe ryzyko podejmowania prób samobójczych.
Leczenie tych osób jest wyjątkowo utrudnione – kombinacja alkoholu i leków psychotropowych może wywołać skrajnie różne reakcje –

 • zwiększać lub zmniejszać odpowiedź organizmu na stosowaną dawkę,
 • nasilać działanie leków antydepresyjnych i uspokajających,
 • powodować problemy z oddychaniem
 • czy z kolei silnie podnosić ciśnienie krwi

Współistnienie obu zaburzeń – choroby afektywnej i nadużywania alkoholu – nie jest do końca wyjaśnione, a hipoteza mówiąca, że alkoholizm może wywołać ChAD nie została naukowo potwierdzona. Wydaje się, że alkohol może uspokajać osoby w manii i sprawiać im dodatkową przyjemność, w tym okresie choroby sięganie po alkohol w dużych ilościach jest symptomatyczne a jednocześnie wyjątkowo niebezpieczne. Osoby w okresie manii czy hipomanii powinny zupełnie z alkoholu zrezygnować, nie są bowiem w stanie kontrolować ilości pitego alkoholu.  Z kolei w okresie depresji alkohol przynosi krótkotrwałą ulgę, po której objawy depresji się nasilają.

Badania porównawcze wykazały, że osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, które jednocześnie nadużywały alkoholu:

 • wymagały częstszej hospitalizacji z powodu choroby psychicznej
 • miały częstsze epizody manii i depresji
 • więcej epizodów mieszanych
 • gorzej odpowiadały na leczenie
 • częściej podejmowały próby samobójcze
 • zachorowania na ChAD u osób uzależnionych następuje we wcześniejszym wieku.

Z obserwacji wynika, że osoby nadużywające alkohol, u których później postawiono diagnozę ChAD łatwiej powracają do zdrowia. Z drugiej strony osoby u których rozpoznano zaburzenia afektywne i w konsekwencji choroby mające problem z alkoholem są bardziej zdeterminowane do walki z alkoholizmem.  Badacze wskazują, że rokowania u osób u których współistnieją uzależnienia i ChAD są lepsze niż u osób, u których uzależnienie od alkoholu współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi, ze schizofrenią, głęboką depresją.

Większy problem z alkoholem mają mężczyźni niż kobiety, choroba dwubiegunowa współistnieje nie tylko z uzależnieniem od alkoholu ale i od narkotyków.

W terapii osób jednocześnie uzależnionych od alkoholu i chorych na ChAD ważne żeby nie unikać rozmowy o problemie alkoholowym rozmawiając z psychiatrą czy psychoterapeutą o chorobie afektywnej dwubiegunowej.  Możliwe są trzy drogi postępowania:

 • leczenie w pierwszej kolejności poważniejszego problemu – przeważnie jest to alkoholizm
 • leczenie obu dolegliwości w tym samym czasie ale osobno
 • leczenie jednocześnie obu problemów

Wybór musi należeć do lekarza prowadzącego pacjenta. Dobre efekty leczenia otrzymano przy zastosowaniu leków ograniczających głód alkoholowy i intensywność picia.

Małgosia w swoim nagraniu – Alkohol i ChAD – czyli dlaczego piję – mówi – „w depresji alkohol powoduje chwilą ulgę, bo znikacie; w manii jesteście większymi bogami„.

 

Źródła:

Bipolar Disorder and Alcoholism, Susan C. Sonne
Bipolar Disorder and Alcohol Use Disorder, healthline.com

centrumdobrejterapii.pl