Na łamach Journal of Clinical Psychiatry naukowcy z Cleveland, Ohio opublikowali wyniki  eksperymentalnego leczenia choroby dwubiegunowej typu I, czyli tej z silnymi epizodami manii za pomocą arypiprazolu w postaci iniekcji.

Arypiprazol – to lek stosowany u chorych na schizofrenię u pacjentów powyżej 15 roku życia i w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim u pacjentów powyżej 13 roku życia. Jednym z popularnych leków, zawierających arypiprazol jest szeroko stosowany w psychiatrii Abilify firmy Otsuka.

Amerykańscy lekarze podawali lek w iniekcji raz w miesiącu przez 52 tygodnie dorosłym pacjentom ze zdiagnozowaną chorobą dwubiegunową, po ustabilizowaniu epizodu manii arypiprazolem w tabletkach. Wyniki wyglądają obiecująco. W grupie, która przyjmowała lek raz w miesiącu, w dawcę 400 mg arypiprazolu przez przynajmniej 8 tygodni nastrój był znacząco lepszy niż w grupie przyjmującej placebo, jeśli epizod manii powrócił miał on słabszy przebieg, nie zanotowano tez większej częstotliwości depresji, co jest częstym efektem leczenia epizodu manii u chorych z ChAD typu I.

Arypiprazol w iniekcji raz w miesiącu jest w Stanach Zjednoczonych dopuszczony w leczeniu schizofrenii, z kolei w leczeniu ChAD w Stanach dopuszczone są preparaty rysperydonu, co dwa tygodnie.

Lekarze na całym świecie poszukują leków o przedłużonym działaniu w leczeniu chorób psychicznych. Choroby te wymagają z jednej strony bardzo długich okresów przyjmowania leków, z drugiej regularności. Łatwiej pacjentom przyjmować lek raz w miesiącu niż pamietać codziennie o tabletkach, dodatkowo zastrzyki ułatwiają kontrolę nad przyjęciem leku i jego dawki przez personel medyczny.

Źrodło: Once-Monthly Aripiprazol Effective in Bipolar Disorder.

https://www.medscape.com/viewarticle/875744