Każdego studenta kierunków technicznych spotka na koniec studiów pisanie pracy inżynierskiej. Czy różni się ono od pracy licencjackiej i magisterskiej, jak do niego podejść?

Pisanie pracy inżynierskiej – jak każdej innej – zacznij od wyboru obszaru, w którym czujesz się swobodnie i będziesz chciał nad nim pracować przez najbliższe miesiące. Następnie porozmawiaj z potencjalnym promotorem – powinna być to osoba specjalizująca się w wybranej tematyce i posiadająca stopień naukowy doktora.
Po złożeniu w dziekanacie kwestionariusza dyplomowego możemy rozpocząć właściwe pisanie pracy inżynierskiej. Dobrym początkiem jest stworzenie konspektu, który będzie zawierał takie elementy jak przegląd literatury, metodologia badań, analiza otrzymanych wyników. Metodologia badań jest czymś, co głównie odróżnia pisanie pracy inżynierskiej od licencjackiej czy magisterskiej. Tutaj będziemy musieli zastosować obliczenia matematyczne, tworzenie wzorów i modeli, eksperymenty i doświadczenia. Nasza praca powinna zawierać wzory, wykresy, rysunki techniczne i diagramy.