Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków

Badania u lekarza medycyny pracy

Każdy z nas podejmuje się pracy zarobkowej, mniej lub bardziej płatnej. Wszystko zależy od tego, jakie posiadamy doświadczenie, CV oraz wykształcenie. Ważnym jest również dotychczasowy staż pracy.

W związku z powyższym uczymy się bardzo długo, jeżeli zależy nam na dobrze płatnym zawodzie. Poza placówkami publicznymi, dokształcamy się również prywatnie poprzez udział w licznych szkoleniach. Uczymy się również języków obcych we własnym zakresie.

Wszystkie powyższe elementy mają na celu pokazać osobom przyjmującym nas do pracy, że jesteśmy właściwym kandydatem do objęcia stanowiska, o które się ubiegamy.

Jeżeli pracodawca nas wybierze to podpiszemy umowę i otrzymamy skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. W przypadku, jeśli jesteśmy mieszkańcami województwa wielkopolskiego to najlepszym miejscem do odbycia takich badań będzie medycyna pracy Poznań. Analogicznie, jeżeli wywodzimy się z Małopolski to najlepszym wyborem będzie medycyna pracy Kraków. Po przejściu niezbędnych badań nasz pracodawca otrzyma ich wyniki od lekarza, u którego je wykonywaliśmy.