Centrum dermatologii Warszawa i Prywatna klinika odwykowa

Kiedy leczenie jest refundowane?

Refundacja leczenia to innymi słowy pokrywanie jego kosztów przez Narodowy Fundusz zdrowia. Pacjent, który odprowadza składki zdrowotne (bądź odprowadza je w jego imieniu opieka społeczna, urząd pracy etc.) może liczyć na nieodpłatne korzystanie z usług medycznych świadczonych nie tylko w publicznych placówkach, ale też w prywatnych gabinetach, które podpisały stosowny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najczęściej posiadają go gabinety, ośrodki i kliniki, których działalność ukierunkowana jest na ochronę życia i zdrowia pacjenta (na przykład poradnia kardiologiczna, poradnia zdrowia psychicznego, ośrodek rehabilitacyjny, prywatna klinika odwykowa i tym podobne), natomiast placówki prowadzące konsultacje oraz wykonujące zabiegi w innym zakresie z reguły nie mogą na niego liczyć; przykładem jest klinika dermatologii estetycznej wykonująca zabiegi, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pacjenta, a jedynie mające na celu poprawić jego wygląd zewnętrzny i ogólne samopoczucie.