Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego pierwsze objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie. Autyzm jest pojęciem zbiorczym, który obejmuje autyzm wczesnodziecięcy, atypowy czy zespół Aspergera.
Przyczyny choroby nie są do końca znane.
Terapia dzieci z autyzmem polega na edukacji, terapii behawioralnej oraz farmakoterapii. Jednakże leczenie lekami psychotropowymi podejmuje się tylko wtedy, gdy dziecka nie można opanować.
W przypadku dzieci z autyzmem terapia polega przede wszystkim na pobudzaniu odpowiednich obszarów w mózgu (nieaktywnych z powodu rozwoju choroby). A zatem, rozwijane są zachowania deficytowe oraz redukowane zachowania niepożądane.
Istnieje wiele metod terapii autyzmu u dzieci. Są to m.in. metoda aktywności Knillów, metoda dobrego startu, metoda A. Tomatisa, kinezyterapia, dogoterapia, arteterapia, muzykoterapia i inne.
Diagnoza autyzmu budzi wiele obaw, jednak najnowsze badania wykazały, że dzięki wczesnej diagnozie, odpowiedniej terapii oraz szybkiej interwencji, można zniwelować wiele zachowań autystycznych. A to skutecznie ułatwia przystosowanie do życia w społeczeństwie.