Znieczulenie eterem

W dzisiejszych czasach podczas zabiegów oraz operacji, aby uśmierzyć ból, stosuje się różnego rodzaju znieczulenia. Jednym ze środków stosowanych po dziś dzień jest eter dietylowy, który ma działanie znieczulające, narkotyczne i jest używany podczas operacji do znieczulenia ogólnego. Coraz częściej jest jednak wypierany przez inne leki, które mają mniej działań ubocznych i nie są tak bardzo uzależniające. Eter dietylowy znalazł również zastosowanie w preparatyce farmaceutycznej, do sporządzania różnego rodzaju leków. Eter dietylowy jest substancją bardzo łatwo wybuchową, w mieszaninie z powietrzem jest skrajnie łatwopalny, dlatego należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. Do znieczulenia ogólnego jest wykorzystywany również chloroform, który tak jak i eter wykazuje działanie narkotyczne i bardzo szybko wchłania się przez błony śluzowe. W dzisiejszych czasach dużo częściej lekarze sięgają po środki nowocześniejsze, takie jak Heksobarbital, który powoduje szybka utratę świadomości i jest używany do krótkich operacji.