Eter – czym jest oraz zastosowanie

Pewnie nie raz usłyszałeś o czymś takim jak eter, ale czym to właściwie jest?
Jest to nic innego jak związek chemiczny w postaci bezbarwnej, lotnej i palnej cieczy, powstaje w wyniku dehydratacji alkoholu etylowego, ma właściwości narkotyczne, nasenne i znieczulające – jest stosowany w medycynie. Są też osoby nadmiernie wąchające lub spożywające ten związek, takie osoby są w pewnym stopniu narkomanami. Opisywana ciecz jest skrajnie łatwopalna, temperatura zapłonu to 45 stopni poniżej zera, natomiast temperatura samozapłonu to 180 stopni. Z ziemskim powietrzem (tlenem) tworzy mieszaninę wybuchową. Z tą substancją trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, nawet mała iskierka powstała kilka metrów od otwartej buteleczki może spowodować podpalenie cieczy.
Pomijając wady, ten specyfik ma kilka zastosowań, które są bardzo pomocne np. produkowane są z niego rozpuszczalniki, w farmaceutyce służy do sporządzania leków galenowych (lek sporządzony z surowców roślinnych, zwierzęcych, mineralnych) oraz jest stosowany do ogólnego znieczulenia np. przed operacją.