Skutecznych metod oczyszczania ścieków, jakie można zastosować w swoim domu, istnieje wiele, ale jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Definiując je, można w skrócie powiedzieć, że są to urządzenia oczyszczające ścieki z danego budynku w stopniu, który umożliwia ich bezpieczne odprowadzenie bezpośrednio do gruntu. Proces przebiega dwuetapowo i wykorzystuje naturalne procesy, dzięki czemu wszystkie zanieczyszczenia są rozkładane na nieszkodliwe związki mineralne. Pierwszy etap zachodzi w specjalnym zbiorniku gnilnym, zwanym również osadnikiem i zakopanym pod powierzchnią gruntu. Wstępnie oczyszczone z większych cząstek ścieki trafiają do systemu filtrów lub tzw. drenażu rozsączającego, w które są wyposażone wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Drugi etap to oczyszczanie wtórne, a po jego zakończeniu ścieki są czyste niemal w 95 procentach i mogą zostać odprowadzone do gruntu czy nawet zbiornika wodnego, bez jakiejkolwiek szkody dla środowiska.