Sport wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, oczywiście jeśli nie doznamy kontuzji.Warto więc uważnie stawiać kroki, nie przemęczać naszego organizmu i stawów, aby później nie żałować.
Nieleczone skręcenie  może być przyczyną przewlekłej niestabilności objawiającej się silnymi dolegliwościami bólowymi.  Stabilizator stawu skokowego jest szczególnie wrażliwy na wszelkie kontuzje i powinniśmy się o niego troszczyć i obchodzić jak z jajkiem.
Ćwiczenia stabilizacyjne wprowadza się do terapii zgodnie z zasadą stopniowania trudności, przechodząc od ćwiczeń statycznych do dynamicznych.
Ćwiczenia statyczne na podłożu stabilnym, Ćwiczenia dynamiczne na podłożu niestabilnym, Ćwiczenia funkcjonalne oparte o elementy charakterystyczne dla dyscypliny,
Elementem stabilizującym w kompleksie bocznym jest troczek dolny mięśni strzałkowych, który składa się z trzech pęczków: zewnętrznego, wewnętrznego oraz pośredniego. Troczek wraz z więzadłami LTCL oraz CFL stanowią zabezpieczenie więzadłowe dla stawu skokowo-piętowego.