Złodziej, wśród nas jest złodziej! Czyli o oszustach w blogosferze książkowej

          W dzi­siej­szym wpi­sie chcia­ła­bym się skupić na tema­cie kra­dzieży tek­stów recen­zji z innych blo­gów. Ostat­nio byłam świad­kiem trzech sytu­acji w książ­ko­wym świe­cie, gdzie to „blo­ger” kradł – dosłow­nie – tek­sty z innych blo­gów i kopio­wał do sie­bie, publi­ku­jąc tekst jako swój. Dla­czego to robi­cie? Ludzie! Co ze szcze­ro­ścią? Z rze­tel­no­ścią? O etyce już nie…

Konkurs niespodzianka!

  Do wygrania książka niespodzianka i zakładki do książki. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość pod adres justynalubieniecka.ko@gmail.com w tytule wiadomości wpisać KONKURS…