Wszelkie dodatki pracownicze, są bardzo korzystną formą motywacji. Wśród wielu benefitów udzielanych przez pracodawców na uwagę zasługują abonamenty na usługi medyczne. Objęcie opieką zdrowotną pracowników jest opłacalne zarówno dla pracodawcy, jak i jego podwładnych.
Opieka medyczna dla pracowników to jeden z najpopularniejszych i z najbardziej oczekiwanych dodatków. Zapewnia ona swobodny dostęp do placówek medycznych na terenie całego kraju. Placówek jest wiele, a ich dostępność w pobliżu miejsca zamieszkani pracownika stanowi komfortowe rozwiązanie. Daje możliwość skorzystania z szerokiej gamy badań laboratoryjnych, co przyspiesza diagnostykę. Terminy wizyt u lekarzy specjalistów wszystkich specjalności wyznaczane, są bardzo szybko a okres oczekiwania na wizytę jest krótki.
Dostępność do szerokiego pakietu usług przyczynia się do szybkiego zdiagnozowania pracownika i podjęcia odpowiedniego leczenia. Krótsza absencja i szybki powrót pracownika do zdrowia, to dla pracodawcy duża oszczędność.