Eter dietylowy jest płynem bezbarwnym, lotnym o charakterystycznym zapachu, z tego względu dla niektórych osób może być przyjemny w stosowaniu (porównaj krople Hoffmana). Możliwość powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Nie wolno używać elektrokauteru. W klimacie bardzo suchym może nastąpić eksplozja na skutek wyładowania elektryczności statycznej (od aparatu do lekarza). Powietrze, światło i wilgoć przyspieszają tworzenie nadtlenków i aldehydu octowego. Nadtlenki te zwiększają toksyczność i mogą być przyczyną eksplozji. Proces utleniania zahamowany jest przez jony miedziowe i dlatego też eter może być przechowywany w naczyniach miedzianych, miedziane są również zawory w tzw. butelkach Boyla. Indukcja samym eterem jest nieprzyjemna, przedłuża niepokój ruchowy w drugim okresie anestezji. Gwałtowne upośledzenie czynności oddechowej może być wynikiem ekspozycji mózgu na krew wysyconą eterem. Jest to skutek przejściowy, ponieważ inne tkanki są mniej wysycone eterem.